Nyheter

 
Jorge Fernandez fra Mexico - representerte CONAFOR - leder for planlegging og evaluering. En av debattantene i Oslo Redd Exchange konferanse som ble holdt i Oslo 14.-15. juni. 

Oslo REDD Exchange 2016

Det kan ikke lenger være "de" og "oss" hvis vi ønsker å stanse ødeleggelse av tropisk skog. Det sivile samfunn, urfolk, privat sektor, og politikere må arbeide sammen for å stoppe avskoging i 2030.  

511 deltakere fra 47 land deltok Oslo Redd Exchange. 

 

Regnskogen er hjem til ca 60 millioner urfolk. Klimaendringer reduserer muligheter for deres lokalsamfunn og deres territorier blir utsatt for ulovlig hogst og gruvevirksomhet.  Fra urfolks perspektiv er det ikke bare snakk om avskogning, men et tema om urfolks rettigheter til deres land. Det er verdt å merke seg at Sametingene ikke var invitert til denne viktige konferansen. Regjeringen sto bak denne konferansen som Norad arrangerte.

 

Se youtube video fra urfolks seminaret.

Urfolks forretningsutvikling i Canada

 

Max Skudra (til venstre) - Direktør forskning og samfunnskontakt. Max har en bakgrunn i Menneskerettigheter, forretningsutvikling og finans.

Jean Paul (JP) Gladu (til høyre) er i dag administrerende direktør i det kanadiske Rådet for Urfolks forretninger (CCAB) med base i Toronto.

 

Max og JP hadde frokost seminar i Oslo på den kanadiske ambassaden, hvor tema var urfolks forretninger og hvorfor de har suksess. Samtidig fikk de informasjon om samene - som var veldig interessant for de. 

 

Ytterligere informasjon

Lunch-møte i Chiles ambassade

Chiles ambassade inviterte oss på lunch møte, hvor det ble snakket om det samiske samfunn, med informasjon om Sametinget, samiske institusjoner som NRK Sápmi, Samisk høyskole, museer... Det ble også informasjon om Chiles urbefolkninger og deres situasjon.

 
Chiles ambassade i Oslo - der vi var invitert. Her med staben. Chiles ambassade Jose Miguel Cruz til venstre i grå dress.

Samarbeid

 

Vi samarbeider med Språk- og kulturfestivalen for barn og unge. Hvert år arrangeres en unik festival for å fremme ulike kulturer på en scene. Vi har informasjonsstand om samene - noe som er veldig godt besøkt. Vi ser det store behovet for dette.  

Kultur synliggjøring

 

Vi ønsker å synliggjøre samisk kultur ved arrangementer. Vi kan implementere andre aktører i Sápmi ved behov.

Vår stand juni 2016 på Akerbrygge / Rådhuset i Oslo. Vår stand var plassert veldig sentralt med lavvo. Både utenlandske og norske besøkte vår stand og var veldig nysgjerrig å vite om samisk samfunnsliv.

Galleri